Zwroty i reklamacje

ZWROTY 

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu Produktu w stanie niezmienionym i nienoszącym śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 2. Kupujący będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. W tym celu należy wysłać w ww. terminie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres: Mellilla s.c. Justyna Biernat, Justyna Chądzyńska z siedzibą przy ul. Barlickiego 26/28 w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200, NIP 773-24-82-605, REGON 367628062 (wzór oświadczenia – wersja papierowa dołączona do każdego zamówienia).
 3. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przy czym zwraca mu koszty stanowiące równowartość najtańszego sposobu doręczenia przesyłki do klienta.
 4. Kupujący ponosi koszty zwrotu Produktu. Należy to rozumieć w ten sposób, że konsumenta obciążają tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tj. koszty wysyłki, zapakowania rzeczy.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu przelewem na numer rachunku bankowego podanego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
 6. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

 

[pobierz formularz] 

 

REKLAMACJA

 

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny.
  2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać przesyłając dokładnie wypełniony wzór formularza reklamacji na adres Mellilla s.c. Justyna Biernat, Justyna Chądzyńska z siedzibą przy ul. Barlickiego 26/28 w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200, NIP 773-24-82-605, REGON 367628062 (wzór formularza reklamacji – wersja papierowa formularza dołączona do każdego zamówienia).
  3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego produktu na adres: Mellilla s.c. Justyna Biernat, Justyna Chądzyńska z siedzibą przy ul. Barlickiego 26/28 w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200, NIP 773-24-82-605, REGON 367628062 wraz z formularzem reklamacji, o którym mowa w ust. 1 lit. b. oraz dowodem zakupu Produktu.
  4. W przypadku niezgodności Produktu z Umową sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od chwili jaj zgłoszenia przez Kupującego. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail.
  6. W przypadku reklamacji Kupującego będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Kupującego będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty dostawy i wymiany towaru na wolny od wad.
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sprzedającego:
  1. Mellilla s.c. Justyna Biernat, Justyna Chądzyńska z siedzibą przy ul. Barlickiego 26/28 w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200, NIP 773-24-82-605, REGON 367628062 [dalej: Mellilla] podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep internetowy Mellilla o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w jego funkcjonowaniu.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: mailowy pod adres sklep@mellilla.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego „KONTAKT”.
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. Mellilla zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.

 

[pobierz formularz]

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl